Billede fra haven

Omtale af haven og arrangementer

Lissy og Elmer Aagesen
Rønvangen 101
8382 Hinnerup
Telf: 86987319
www.aagesenshave.dk
Email: elmer_aagesen@mail.tele.dk
 

Se også vores haveblog på:

See also our gardenblog at:
Siehe auch unseren GartenBlog unter:

http://elmeraagesen.blogspot.dk/950 m2 stor 49. år gammel plantesamlerhave under stadig forandring, med en af Europas største clematis samlinger.  

 

Haven er tilplantet med ca. 2300 forskellige vækster med blandt andet ca. 350 clematis, 200 liljer, 50 japanske dværgahorn og 75 hemerocallis.

 

Herudover er der rigtig mange forskellige Agapanthus, Allium, Arisaema, Bregner, Corydalis,  Erythronium, Fuchsia, Hepatica, Hosta,  Muscari, Primula, Rhododendron, Roscoea, Roser, Trillium, og  et væld af andre stauder samt 300 tilplantede krukker.

 

I haven er der også talrige hævede bede omkranset af natursten, tilplantet med mange specielle træer, buske og surbundsplanter.

 

Haven har ved flere lejligheder været vist på TV, blandt andet i udsendelsesrækken "Helges skønne haver"

Our garden is 49 years old and about 950 m2. The garden is planted with approx 2300 different plants including 350 clematis, 200 lilies, 50 dwarf Japanese maple, 75 iris and 75 hemerocallis. In addition many agapanthus, allium, arisaema, ferns, corydalis, erythronium, fuchsia, hosta, muscari, primroses, rhododendrons, roscoea, roses, trillium and a host of other perennials and approx 300 planted pots.
 
The garden has lots of raised beds surrounded by natural stone, planted with many special trees, shrubs and acid-loving plants. Lawn works with stone paths as walkways between the beds.

The garden has been repeatedly shown on TV, amongst other things in broadcast row "Helge's beautiful gardens".


Unser Garten ist 49 Jahre alt und 950 m2. Der garten ist gepflanzt mit ungefähr 2300 verschiedene Pflanzen, darunter 350 Clematis, 200 Lilien, 50 Zwerg japanischen Ahorn, 75 Iris und 75 Hemerocallis. Darüber hinaus sind viele Agapanthus, Allium, Arisaema, Farne, Corydalis, Erythronium, Fuchsia, Hosta, Muscari, Primeln, Rhododendron, Roscoea, Rosen, Trillium und eine Vielzahl von anderen Stauden und ungefähr 300 Töppfe geplanzt.

Der Garten verfügt über zahlreiche Hochbeeten von Naturstein, mit vielen besonderen Bäumen, Sträuchern und Säure liebende Pflanzen Pflanzen gepflanzt umgeben.I 2021 holder vi åben have  lørdag den 26. og søndag den 27. juni samt lørdag den 7. og søndag den 8. august. Alle dage mellem kl. 10 og 17. Havebesøg udenfor disse datoer kan aftales på ovenstående telefonnummer, ligesom selskaber gerne modtages efter aftale.In 2021  we have open garden on Saturday the 26.and Sunday 27. June and Saturday the 7. and Sunday the. 8. august. All days between the hours.10 and 17. Garden Visits outside these dates can be agreed at the above telephone number, and Companies like tobe received by appointment.


Im Jahr 2021 halten wir öffenen Garten Samstag 26. und Sonntag 27. Juni und Samstag 7. und Sonntag 8 August. Alle Tage zwischen den Stunden.10 und 17.Garden Besuche außerhalb dieser Daten kann unter der oben genannten Telefonnummer vereinbart werden, und Gesellschafte gerne nach vereinbarung empfangen werden.


Vi glæder os til at byde velkommen til såvel "Gamle kendinge" som nye gæster i 2021.


We look forward to welcoming you to both " old acquaintances " as new guests in 2021.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf den beiden "alten Bekannten" als neue Gästen im Jahr 2021.

 

Anden information


Når du har set dig mæt på vores hjemmeside, så prøv at kigge på vores link side. Der finder du nogle af Danmarks smukkeste haver, og mange af vore leverandører fra ind- og udland.


Once you 've seen your fill of our website , try to look at our links page. There you will find some of Denmark 's most beautiful gardens, and many of our suppliers from home and abroad.

Sobald Sie genug von unserer Website gesehen haben , versuchen Sie, auf unserer Seite mit Links zu suchen. Dort finden Sie einige der schönsten Gärten in Dänemark , und viele unserer Lieferanten aus In-und Ausland .


Hvad blomstrer frodigt i øjeblikket: 


What flower abundantly currently:Welche Blume reichlich zur Zeit:
 


Vi har i efteråret 2020 fået rigtig mange forskellige nye planter hjem fra vore udenlandske og danske leverandører, blandt andet clematis, iris, hepatica,erythronium, allium, adonis, anemonella, roscoea, roser, gøgeurter, tulipaner, meconopsis, oxalis, soldanella, primula, fritillaria og helleborus, ligesom vi har bestilt mange nye liljer, som først leveres til foråret.

Vi glæder os til at vise disse nyheder for vore havegæster i 2021 samt nye fotos heraf på hjemmesiden.
  


We have
in the autumn of 2020 had so many different new plants from our foreign and Danish suppliers, including clematis , iris, hepatica , Erythronium , allium , Adonis, anemonella , roscoea , roses, orchids , tulips, meconopsis , Oxalis , Soldanella , primrose, fritillaria andChristmas roses, and we havecommissionedmany newlilies,which onlycomesin the spring.

We lookforward to showing these news for our garden visitors in 2021, and new photos on our
website.


Wir haben im Herbst 2020 hatte so viele verschiedene neue Pflanzen von unseren ausländischen und dänischen Anbieter, darunter Clematis , Iris, Leberblümchen , Erythronium, Allium , Adonis, anemonella , Roscoea , Rosen, Orchideen , Tulpen, Meconopsis , Oxalis , Soldanella , Primel, fritillaria undChristrosen, und wir habenviele neueLilienin Auftrag gegeben,die nurkommtim Frühjahr.

Wirfreuen uns darauf,diese Nachrichten für unseren Garten Besucher im Jahr 2021,und neue Fotos auf unseren Website.